Hotline:  +84 866 821 831
Quy Trình Làm Việc
CHUẨN BỊ
Khách hàng đưa ra các yêu cầu, thông tin cần thiết liên quan đến dự án.
Tổng hợp chi tiết yêu cầu; lập kế hoạch cho dự án; chuẩn hóa quy trình, số liệu
TÙY CHỈNH
Cấu hình, lập trình, tùy chỉnh lại hệ thống OpenERP cho phù hợp với quy trình kinh doanh của khách hàng
TRIỂN KHAI
Cài đặt phân hệ, tích hợp dữ liệu, kiểm thử, hướng dẫn, đào tạo người dùng hệ thống
Nhập liệu thật, sử dụng các chức năng đã tùy chỉnh để vận hành công việc hàng ngày
HỖ TRỢ
Tiến hành bảo hành, bảo trì hệ thống sau khi nghiệm thu.
Quản lý, nâng cấp, phát triển hệ thống theo yêu cầu của khách hàng.