Hotline:  +84 866 821 831

Đóng góp của INIT đối với cộng đồng

Với định hướng “mã nguồn mở”, INIT luôn tôn trọng các nguyên tắc và công sức của cộng đồng nguồn mở; cùng với khẩu hiệu “Chia sẻ để được sẻ chia”, chúng tôi luôn có những dự án mở để đóng góp, phát triển OpenERP như:

 • Thành lập diễn đàn, và xây dựng cộng đồng OpenERP Việt Nam
 • Việt hóa hệ thống OpenERP
 • Chuẩn hóa các hệ thống kế toán, nguyên tắc kế toán cho phù hợp với Việt Nam
 • SMS Client
 • Chỉnh sửa địa chỉ phù hợp với mô hình ở Việt Nam
 • Chỉnh sửa báo cáo cho phù hợp nhiều ngôn ngữ
 • Shortcut key cho OpenERP để thao tác dễ dàng hơn
 • Dịch thuật tài liệu gốc OpenERP
 • Các bạn có thể xem các dự án của chúng tôi tại:
 • Chúng tôi còn thường xuyên tổ chức các buổi seminar giới thiệu OpenERP tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh; tạo điều kiện cho các bạn sinh viên thực tập để tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về OpenERP.
 • Ngoài ra, các thành viên INIT thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội: hiến máu tình nguyện, tham gia các hoạt động tình nguyện …