Hotline:  +84 866 821 831

Đội ngũ của INIT

Đội ngũ của INIT

 1. Trần Văn Thời
  • Director
  • OpenERP: 5 năm
 2. Lê Hoàng Ân
  • Project Management
  • OpenERP: 4+ năm
 3. Trần Thị Minh Hà
  • Developer
  • OpenERP: 4+ năm
 4. Nguyễn Hữu Trí
  • Developer
  • OpenERP: 3 năm
 5. Vũ Minh Quân
  • Developer
  • OpenERP: 3 năm
 6. Cao Hoài Bích Liên
  • Tư vấn kế toán: 3 năm
 7. Võ Thanh Bình
  • Developer
  • PHP, Java: 4+ năm
 8. Võ Nguyễn Phương Bối
  • Tư vấn kiểm toán: 4+ năm
 9. Trần Đức Minh
  • Developer
  • OpenERP, Python: 3 năm
 10. Trần Minh Khương
  • Developer
  • OpenERP: 1+ năm
 11. Trần Xuân Lập
  • Developer
  • OpeERP: 1+ năm