Hotline:  +84 866 821 831

Đào tạo sử dụng chức năng OpenERP

 Đào tạo sử dụng chức năng OpenERP

Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm về lập trình, chỉnh sửa, triển khai OpenERP (các bạn có thể xem đội ngũ của chúng tôi tại đây); INIT hân hạnh giới thiệu khóa hướng dẫn về chức năng trong OpenERP với quý khách hàng. Chúng tôi có thể đào tạo trực tiếp tại công ty, đơn vị của quý khách hoặc ngay tại công ty của chúng tôi. Nếu vì khoảng cách địa lý, chúng tôi có thể tổ chức các khóa học bằng webinar, video conference, hoặc các ứng dụng hỗ trợ khác như: TeamView, LogMeIn …

Khóa hướng dẫn kĩ thuật này đặc biệt được thiết kế dành cho những ai muốn tìm hiểu nhanh về các chức năng trong OpenERP, các quy trình sẵn có trong OpenERP, cách áp dụng OpenERP vào mô hình hiện tại của công ty.

 • Thời lượng: 5 ngày
 • Mục tiêu: sau khi hoàn thành khóa học này, các bạn có thể:
  • Cài đặt và quản trị hệ thống OpenERP
  • Trở thành tư vấn OpenERP
  • Phân tích, áp dụng các quy trình trong OpenERP vào quy trình nghiệp vụ thực tế
  • Hiểu được các chức năng của các phân hệ chính trong OpenERP
  • Cấu hình OpenERP cho phù hợp dựa vào các mô đun chuẩn
  • Chỉnh sửa màn hình giao diện cho phù hợp với yêu cầu
 • Yêu cầu:
  • Có kiến thức về vi tính văn phòng
 • Nội dung khóa học:

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Giới thiệu OpenERP

Tìm hiểu về Sản Phẩm, Hàng Hóa

Quản lý Bán Hàng

Quản lý Dự Án

Quản lý Nhân Sự

Cài đặt OpenERP server

Tạo Sản Phẩm mới

Cơ Hội Kinh Doanh

Tạo một dự án mới

Nhân viên

Cài đặt và cấu hình mô đun

Bảng giá

Báo Giá và Đơn Bán Hàng

Tổng quan các báo cáo phân tích

Phòng ban

Tạo người dùng mới

Quản lý kho

Quy trình bán hàng: từ khi có thông tin khách hàng đến khi giao hàng, thu tiền …

Tạo Nhiệm Vụ mới

Quản lý chấm công

Giới thiệu menu chính

Nguyên lý

Lập lịch để bổ sung hàng

Giao quyền Nhiệm Vụ

Quản lý nghỉ phép

Màn hình biểu mẫu về thông tin Đối Tác

Kho kép

Sản xuất

Lập kế hoạch và quản lý

Chi phí tạm ứng

Các chức năng cơ bản: tìm kiếm, lọc, gộp nhóm, nhập liệu …

Vị trí kho

Định mức nguyên vật liệu (BOM)

Kế toán – Tài chính

Quản lý lương

Phân biệt chế độ: list, form, tree, calendar, graph, kanban …

Kho hàng và Cửa hàng

Năng lực sản xuất

Quy trình nghiệp vụ kế toán

Hợp đồng lao động

Actions

Lô hàng

Quy trình sản xuất

Cấu hình

Quản trị hệ thống

In báo cáo

Truy xuất nguồn gốc

Lệnh sản xuất

Năm tài chính

Người dùng và nhóm người dùng

Giá trị mặc định

Điểm tồn kho

Tạo Nhật Kí

Phân quyền

Đính kèm file

Cung ứng

Các loại Tài Khoản

Quy tắc phân quyền

Tạo Khách Hàng & Nhà Cung Cấp

Lỗi cung ứng

Hệ thống Tài Khoản Kế Toán

Thiết lập thông tin công ty

CRM

Quản lý mua hàng

Các loại thuế

Report

Tạo Đầu Mối, Cơ Hội Kinh Doanh

Đơn mua hàng

Các báo cáo quản trị

Dịch thuật ngữ cho phù hợp với ngành nghề

Hỗ trợ khách hàng, dịch vụ hậu mãi

Quy trình mua hàng

Hóa đơn

Thêm ngôn ngữ mới

Phiếu thu, chi

Xử lý cuối kì

Kết chuyển số liệu

Ra báo cáo kế toán

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi qua điện thoại: 08 66 821 831 hoặc email: sales@init.vn. Xin cảm ơn!

Hướng dẫn, đào tạo kĩ thuật OpenERP

Hướng dẫn, đào tạo kĩ thuật OpenERP

Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm về lập trình, chỉnh sửa, triển khai OpenERP (các bạn có thể xem đội ngũ của chúng tôi tại đây); INIT hân hạnh giới thiệu khóa hướng dẫn về kĩ thuật trong OpenERP với quý khách hàng. Chúng tôi có thể đào tạo trực tiếp tại công ty, đơn vị của quý khách hoặc ngay tại công ty của chúng tôi. Nếu vì khoảng cách địa lý, chúng tôi có thể tổ chức các khóa học bằng webinar, video conference, hoặc các ứng dụng hỗ trợ khác như: TeamView, LogMeIn …

Khóa hướng dẫn kĩ thuật này đặc biệt được thiết kế dành cho những ai muốn tìm hiểu nhanh về các kĩ thuật trong OpenERP, quy trình phát triển, chỉnh sửa, triển khai OpenERP.

 • Thời lượng: 5 ngày
 • Mục tiêu: sau khi hoàn thành khóa học này, các bạn có thể:
  • Hiểu được kiến trúc hệ thống OpenERP, quy trình phát triển, chỉnh sửa, triển khai
  • Cài đặt và quản trị hệ thống OpenERP
  • Chỉnh sửa, lập trình, phát triển mô đun mới trong OpenERP
  • Có kiến thức để tích hợp hệ thống khác với OpenERP
 • Yêu cầu:
  • Có kiến thức Python, XML cơ bản
  • Sử dụng được một trong các IDE để phát triển: Eclipse, WingIDE, Gedit …
 • Nội dung khóa học:

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Sử dụng Launchpad

Giới thiệu về các kiểu dữ liệu phức tạp

Phương thức ORM

Report webkit

Giới thiệu workflow, process

Cài đặt OpenERP

Trường chức năng

Ghi đè các phương thức

Giới thiệu Wizard

Phát triển, chỉnh sửa workflow

Kiến trúc hệ thống

Kế thừa

Phát triển report

Phát triển wizard

Giới thiệu webservices XML-RPC

Tùy chỉnh màn hình giao diện

_inherits

Tạo report RML

Gọi wizard từ menu

Kịch bản test với YML

Tạo mô đun cơ bản

Ràng buộc

Chỉnh sửa report sẵn có trong OpenERP

Gọi report từ wizard

Import Export

 Cấu trúc mô đun OpenERP

Ràng buộc SQL

Bài tập

Bài tập

__init__; __openerp__

Sử dụng XML

Giới thiệu về object

Giới thiệu về view

Class vs object

Các kiểu view: tree, list, form, graph, calendar, kanban, gantt

Các kiểu dữ liệu

Định nghĩa Actions

Định nghĩa menus

Kế thừa view

Tạo dữ liệu demo

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi qua điện thoại: 08 66 821 831 hoặc email: sales@init.vn. Xin cảm ơn!