Hotline:  +84 866 821 831

Các lợi ích khi triển khai ERP

Các lợi ích khi triển khai ERP

Các lợi ích khi triển khai ERP Việc áp dụng ERP vào công tác quản lý của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả mọi nguồn lực của mình. Nhưng nó không phải là công cụ tạo …

Giới thiệu OpenERP

Giới thiệu OpenERP

OpenERP là một hệ thống phần mềm ERP mã nguồn mở, được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhanh các nhu cầu khác nhau của từng doanh nghiệp.Phiên bản mới nhất tại thời điểm viết bài là 7.0, đang …