INIT Blog
Phân loại: ERP
16/06/20247 lợi ích của việc sử dụng ERP dựa trên nền tảng Web
ERP – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp cho phép bạn quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh giữa các phòng ban. Như chúng ta biết rằng có nhiều loại giải pháp ERP...
  • © 2020 INIT
  • Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ INIT
    Toà Nhà Đông Dương, 47/2/57 Bùi Đình Túy, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh